Saha İzleme Çözümleri

   

  Sahadaki nesnelerin envanter hareketlerinin lojistik olarak izlenebilmesi saha operasyonlarının hatasız ve hızlı yönetilebilmesi için kilit öneme sahip konulardan biri. İster bir depoda bulunan ürünlerin giriş çıkış takibi, ister bir kurumda bulunan demirbaşların sayımı istenirse de saha güvenliğinin takibi RFID teknolojisi ile gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve raporlanabilir.


  Ankaref nesnelerin envanter hareketini izleme konusunda olduğu kadar ortam değerlerinin takibi konusunda da çok yönlü çözümler sunar. Sıcaklık, nem, hava değişimleri ve benzeri gibi değerlerin belirli bir referans aralığında tutulması sağlıktan tarıma, kütüphanecilikten gıdaya kadar birçok farklı sektörde önemli etkilere sahiptir. Geçmişte manuel olarak ölçülen değerler günümüzde sensörler tarafından otomatik olarak ölçülebilir ve yine gerekli durumlarda otomatik olarak müdahale edilebilir. İnsandan kaynaklı hataları asgariye indiren bu sistemler etkin izleme ve raporlama çözümleri sunuyor.


  Değerlerin belirli aralıklarla ölçülebilmesini sağlayan aktif RFID sistemler ortam değerleri ile ilgili gerçek zamanlı, otomatik ve uzaktan kontrol sağlar. Birbiri ile veri alışverişi içinde olan makinelerden oluşan bütünleşik bir sistem sağlayan Ankaref kapsamlı ortam değer takibi çözümlerini M2M teknolojileri ile bütünleştiriyor.

   

   

 

     

 

 

 

 

 

Personel Takip ve Ödeme Çözümleri

   

  Personel takip sistemleri, bir kuruluştaki çalışanların işyerine giriş/çıkışlarının yetkilendirilmesini sağlayan sistemlerdir ve birçok farklı yöntem kullanılarak uygulanmaktadır. Özellikle personel sayısı yüksek, kurum içi erişim kontrolünün sağlanması gereken kuruluşlarda bu sistemlerin etkin kullanımı önem kazanır.

  Ankaref tarafından geliştirilen RFID tabanlı çözümler ile gerçek zamanlı personel yönetimi ve takibi gerçekleştirilir ve personel kimlik kartları ödeme işlemlerinde de kullanılarak birden fazla kart kullanımının önüne geçilir. Ödeme sistemleri kurum tarafından toplu olarak servis edilen yemek/gıda yatırımlarının daha optimize ve kontrollü olarak izlenmesini sağlar.

  Erişim kontrolünün kurumların ihtiyaçlarına özel olarak şekillendirilebildiği esnek sistemler; şifre, kart, yüz okuma, parmak izi okuma vb. gibi çözümleri farklı kombinasyonlarla sunarak en etkin sonuçları sağlar.
 

     

Araç Kimliklendirme Çözümleri

  Araçların kimliklendirmesi, kontrollü geçiş, güvenlik ve denetim sağlanması için en temel unsurdur.

  Ankaref tarafından geliştirilen sistemler dünyanın ilk pasif UHF kripto çözümü ile etkin güvenlik, geçiş kontrolü ve denetim sağlar. RFID teknolojisi ile geliştirilen çözümler araca iliştirilen bir etiketin elektronik sistemler kullanılarak okunması prensibine dayanır. Sistem sayesinde giriş çıkış operasyonu, yetkili/yetkisiz giriş çıkışlar takip edilir ve raporlanır. Rapor derinliği kullanıcı taleplerine göre ölçeklendirilebilen sistem etkin bir kontrol sağlar.

   

   

 

     
   
      DEPOREF       DOCUREF       LIBREF       PASSREF       PPS       SECUREF       ATS       SENSREF       SALESREF