Bilgi teknolojileri alanında yaşanan hızlı gelişmelerin giderek hayatın tüm alanlarını dönüştürdüğü günümüzde kütüphane, arşiv ve müzeler de bu hızlı değişimden etkileniyor. Klasik yaklaşımların yerini hızla teknoloji temelli yaklaşımların aldığı günümüzde kütüphane, arşiv ve müze bileşenlerinin yönetiminde de yeni nesil teknolojilerin kullanılması giderek önemli hale geliyor.


Ankaref ulusal ve uluslararası birçok güçlü referansı sayesinde edindiği deneyimi IoT teknolojilerindeki uzmanlığı ile birleştirerek kütüphane, arşiv ve müzelerin ihtiyaçlarını en doğru çözümlerle karşılamaya yönelik bütünleşik sistemler sunuyor.

 

 

www.kamref.com


Kütüphane Çözümleri

   

  İhtiyaçları zamana bağlı olarak değişen kütüphanelere, kalite yönetim standartlarını yükselterek kullanıcılarına daha iyi ve hızlı hizmet vermelerini sağlayan, birbirinden bağımsız ya da bütünleşik yapıda kullanılabilecek sistemler sunuyoruz.

  RFID entegre sistemlerimiz ile koleksiyon yönetiminden, kullanıcı yönetimine, lokasyon yönetiminden, kütüphanelerin ihtiyacı olan hizmet bileşenlerinin sağlanmasına kadar uçtan uca çözümler sunarak kütüphane süreçlerinin her adımının operasyonel mükemmelliğe taşınmasına katkıda bulunuyoruz.

  Image

   

     

 

Arşiv Çözümleri

  Arşiv çözümlerimiz ile etkin yönetim ve koruma sağlayarak, gerek ülke tarihinin gerekse kurumsal hafızanın geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyoruz.

  Arşiv Takip ve İzleme Sistemlerimiz ile veri, iş ve zaman kaybını minimum düzeye indiriyor ve ayrıca arşiv güvenliğine katkı sağlıyoruz. Lokasyon Yönetim Sistemlerinin sunduğu önleyici koruma faaliyetleri ile ise arşivlerin ömrünü uzatacak doğru muhafaza koşullarını sunuyoruz.

Image

 

Müze Çözümleri

   

  Müzeler için gerek önleyici koruma, gerek kurum yönetim verimliliğini artırma amaçlı teknoloji temelli çözümler geliştiriyor ve sunuyoruz.
  Müzelerde bulunan eserlerin envanter, sayım, güvenlik ve veri yönetimi süreçlerini kolaylaştıran çözümlerimiz insan kaynaklı hataları mümkün olan en düşük seviyeye indirerek optimum performans ve verimlilik sağlıyor.
  Envanterinin yönetimi ve güvenliğinin yanı sıra, Lokasyon Yönetim Sistemleri ile etkin bir lokasyon yönetimi ve önleyici koruma faaliyetlerinin tümünü müzelerin hizmetine sunuyoruz.

  Image

   

   

 

     
     
     
      LIBREF       LIBRID       WEB OF LIB       YENİ NESİL DEPOLAMA       DOCUREF       DİJİTAL TARAYICILAR       SENSREF

 

 

 

 

© 2019 ANKAREF, Tüm Hakları Saklıdır.