Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Kurulduğu günden bu yana IoT çözümleri ile sektöre yön veren Ankaref, 8 yıl gibi kısa bir sürede IoT ağına 50 milyona yakın uç nokta dahil etme başarısını göstererek liderliğini sürdürüyor. İnovasyonu ve AR-GE'yi odak noktasına koyan yaklaşımı ile ülkemizde ve hatta dünyada ilk kez gerçekleştirilen projelere imza atma başarısını göstererek Türk mühendislerinin geldiği seviyeyi de kanıtlamış bulunuyor.

2007 yılından itibaren her yıl hedeflerine birer birer ulaşan Ankaref ailesi başarısını farklı ödüller alarak kanıtlama fırsatı buldu. 'Avrupa’ nın En İyi RFID Firması', en iyi müşteri hizmetleri alanında 'Avrupa İş Ödülleri', 'Türkiye’ nin İlk 500 Bilişim Firması' ve 3 defa aldığı 'Türkiye 100' ödülleri, Ankaref'in başarı göstergelerinden sadece birkaçı.

Amerika Merkez Bankası’nın parasal genişlemeye son vermesi ile yavaşlama işaretleri görülmeye başlanan 2014 yılında, Türkiye ekonomisi yüzde 2,9 büyüme gösterdi. Bu genel görünüm içerisinde, şirketimiz 2014 yılında %267 ’lik bir hasılat büyümesi, %24’ lük bir insan kaynakları büyümesi, %52’lik bir altyapı büyümesi gerçekleştirerek şirket yönetiminin belirlemiş olduğu hedeflere büyük ölçüde ulaştı. 2014 yılında dünyada ve Türkiye'de yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen rekabet gücümüzü muhafaza ederek büyümemizi devam ettirdik.

2014 yılı sonuna kadar kapasite, prodüktivite, inovasyon ve kalite artırıcı yatırımlar tamamlandı ve üretim kapasitemiz gelecek yıllarda pazardaki olası talep artışlarına cevap verecek seviyelere ulaştı. 2015'in ilk yarısında, hedeflerine ulaşarak 2014 yılının üzerine çıkmamız ve büyüme ivmesini giderek hızlandırmamız, inovasyon ve AR-GE odaklı çalışmaların firmamızı kriz ortamında bile yükseklere taşıyacağının en büyük göstergesi oldu. Aynı şekilde, Ankaref'in2015 yılında açıklanan 'Türkiye 100' en hızlı büyüyen ilk 100 firma sıralamasına, % 517 oranında bir büyüme hızı ile 3. defa girerek hızlı büyüme istikrarını koruyan ender şirketlerden bir tanesi olması, AR-GE ve inovasyona yapılan yatırımın istikrarlı bir büyümeyi de beraberinde getireceğini bir kez daha kanıtladı.

İhracat faaliyetlerimiz bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz altyapı ve satış ağı çalışmaları sonucunda 2015 yılında da artarak devam ediyor. Şirketimizi geleceğe taşıyacak olan vizyonumuz doğrultusunda yenilikçi yapımızı korumak, teknolojiye ve insana yatırım yapmak, faaliyet gösterdiğimiz mevcut sektörlerde yaygınlığımızı ve etkinliğimizi artırmak ve uluslararası pazarda daha fazla yer almak en önemli hedefimiz olmaya devam ediyor.

Ankaref’ in bu noktaya gelmesinde emeği bulunan başta müşterilerimiz, çalışanlarımız, ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değerli katkıları ve bizlere duydukları bağlılık ve güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

 

ALİ ERHAN BİNİCİ

GENEL MÜDÜR