İnsan Kaynakları Politikamız

Ankaref İnsan Kaynakları Politikası temelde "doğru işe doğru kişileri yerleştirerek mümkün olan en yüksek performansı elde etmek" ilkesi üzerine kuruludur. İnsan Kaynakları yönetiminin bir diğer politikası da; şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Ankaref; tüm çalışanları için yaratıcılığı ve ekip ruhunu destekleyen, kişisel gelişime olanak sağlayan, şirket hedeflerinin her kademede içselleştirildiği, düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği şeffaf bir çalışma ortamı sunmayı hedefler. Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren Ankaref, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsemektedir.

 


Ankaref İnsan Kaynakları Stratejisi, faaliyet gösterdiği bilişim sektöründe dünya standartlarında İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktır. Ankaref bünyesine katılacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, değerlerimizle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır.

Yetkinlik ve Performans Değerlendirme

Ankaref Bilişim olarak, işe alım süreçlerinde en çok önem verdiğimiz noktalardan biri yetkinlikler oluşturmaktadır. Vizyonumuzu, değerlerimizi ve kültürümüzü paylaşan, bize daha fazlasını sunma potansiyeline sahip çalışanlar aramaktayız. Seçme ve yerleştirme kriterlerinin oluşturulması, kariyer fırsatları, terfiler, pozisyonlar için uygun kişilerin tespitinde önem taşır. Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim tasarımları ve kariyer planlarının oluşturulması bütün İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri'nin temelini oluşturur. Ankaref Bilişim, birim yöneticilerinin ve personelimizin yönetsel yetkinlikler bazında güçlü yönlerini, gelişim alanlarını belirlemek ve bu doğrultuda yöneticilerimizin ve personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 3 aylık periyodlarda Performans Değerlendirme uygulaması yapılmaktadır. Uygulama sonrasında yöneticilerimize ve personelimize güçlü ve gelişmesi gereken yönleri hakkında birebir geri bildirim verilmekte ve bu yönler hakkında farkındalık yaratılmaktadır.


 

 

© 2019 ANKAREF, Tüm Hakları Saklıdır.