FIXREF - Demirbaş Takip Sistemi

Nedir ?

  Kamu ve özel kurumlarda bulunan demirbaşların takibinin hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan sistem, RFID teknolojisinin sunduğu tüm kolaylıkların envanter yönetiminde kullanılmasına olanak verir.

  Envanterde bulunan demirbaşların özelliklerine göre (bilgisayar, masa, sandalye, dolap, vb.) en uygun UHF RFID etiketler seçilir ve demirbaşların ad, numara, barkod bilgileri bu etiketlere kaydedilir. Tekil olarak kimliklendirilen demirbaşların takibi etkin bir şekilde gerçekleştirilir.

  RFID el terminali ile tüm demirbaşların hızlı ve etkin sayımı yapılabilir ve aranan demirbaşa kolaylıkla ulaşılabilir. İlgili demirbaşın doğru lokasyonda bulunup bulunmadığının ya da aranan bir demirbaşın hangi lokasyonda olduğunun tespiti de sistem sayesinde kolaylıkla yapılabilir

  .

   

   


 

 5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmenliğine Uygun Olarak İşletilebilme

  Fatura Girişi yanı sıra; Hurda, Hibe, Değişim gibi Alt Kayıt Seçenekleri
  RFID El Terminali İle Tüm Demirbaşların Hızlı ve Etkin Sayımı
  Online ve Offline Çalışma Senaryoları
 Personel Bazlı Yetkilendirme

  İzinsiz Demirbaş Hareketliliğinde Anlık Bildirim

 Lokasyon, Ambar ve Zimmet Bazlı Sayım

 Lokasyon Bazlı Takip

 El Terminali Üzerinden Zimmet Değişikliği

 Demirbaş Tipine Göre Etiket Belirleme Esnekliği