LIBREF Koleksiyon Yönetimi ve Güvenlik Sistemi

Nedir ?

  Ankaref tarafından geliştirilen LIBREF, UHF RFID entegre yapısı sayesinde koleksiyon yönetimi ve güvenliği için gereken her türlü bileşeni kütüphanelere sunar.

   

  LIBREF materyallerin koleksiyona kayıt edilmesinden tüm koleksiyonun envanter işlemlerinin yapılmasına, raf yönetiminin sağlanmasından rafta bulunamayan ve okuyucu tarafından aranan bir materyalin el terminali yardımıyla koleksiyon içerisinde taranıp bulunmasına, materyalin ödünç/iade işlemlerinin yapılmasından güvenlik kontrolünün sağlanmasına kadar olan iş süreçlerini kolaylaştıran ve hızlandıran teknolojik altyapıyı kütüphanelerin hizmetine sunar.


  •    Gizlenebilir Tek Etiket İle Koleksiyon Yönetimi Ve Güvenliği
  •    Aranan Materyalin El Terminali İle Kısa Sürede Bulunması
  •    Hızlı Ve Güvenilir Sayım Sonuçları
  •    Hızlı Ve Çoklu Materyal Ödünç/İade İşlemi
  •    Detaylı İstatistik ve Raporlama
  •    Tüm Kütüphane Otomasyon Sistemleri İle Entegrasyon
  •    Uluslararası Standartlarla Uyumlu
  •    Kullanıcı Dostu Yerli Yazılım
  •    Online ve Offline Kapı Güvenlik Kontrolü
  •    Esnek ve Çoklanabilir Yapı

   

   

   


LIBREF Materyal Bulma Modülü, kütüphane içerisinde doğru lokasyonda bulunamayan materyallerin el terminali ile aranması ve nerede olduğunun saptanmasını sağlar.

 • Merkezi uygulamadan oluşturulan aranacak materyal listesinin el terminaline kablosuz/kablolu ağ üzerinden gönderilmesi,
 • Aynı anda birden fazla materyalin el terminali ile raflar arasında dolaşarak verilen sesli ve görsel uyarılar yardımı ile bulunması,
 • Aranan materyalin 2 cm yakınında en yüksek sinyal seviyesinin %99,9 oranla tespit edilmesi,
 • Bulunan materyal listesinin merkezi uygulamaya kablosuz/kablolu ağ üzerinden gönderilerek arama işlemi ile ilgili rapor oluşturulması

 

LIBREF Envanter Modülü sayesinde kütüphanelerde bulunan materyallerin sayımı el terminalleri ile raflar arasında dolaşarak çok kısa sürede gerçekleştirilir. Bu modül ile ödünç/iade noktalarında ve güvenlik kapısında okunan materyallerin sayıma dahil edilmesi sağlanır. Bu sayede kütüphaneler hizmet dışı kalmadan, sayım işlemleri hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanır.

 • Kütüphanede bulunan materyallerin el terminali ile çok hızlı sayımı,
 • Sayılan materyal listesinin kablosuz/kablolu ağ üzerinden merkezi uygulama sistemine iletilmesi,
 • Sirkülasyon ve güvenlik kapısında okunan materyallerin sayıma dahil edilmesi ve bu sayede kütüphanenin sayım için kapatılmadan hizmet vermeye devam etmesi,
 • Sayım sonuçlarının farklı kriterlere göre listelenebilmesi ve raporların üretilmesi, 
 • Aynı anda birden fazla el terminali ile sayım yapılarak sayımların daha hızlı tamamlanması,

LIBREF Sirkülasyon Modülü, kütüphanelerde ödünç/iade işlemlerinin kısa zamanda ve aynı anda birden çok materyal için gerçekleştirilmesini sağlar.

 • Aynı anda birden fazla materyalin okuma noktasına konulması ile kütüphane otomasyon uygulaması üzerinden ödünç/iade işlemlerinin yapılması,
 • Kullanıcıların barkod okutma veya doldur-boşalt işlemlerine gerek duymadan operasyonu hızlı yönetmesi,
 • Manuel veya otomatik işlem seçeneği ile ödünç/iade işlemlerinin yönetilmesi,
 • Sistemi destekleyen kurumlarda, RFID kullanıcı kimlik kartlarının otomatik okunması ve kütüphane otomasyon sistemine iletilmesi ile işlem süresinin kısaltılması,
 • Online ve offline işlem yeteneği ile operasyonun kesintisiz devam etmesi,
 • Kataloglanmış materyallerin etiketinin kayıt edilmesi,
 • Süreli yayınların ciltlenmesinden sonra uygun etiketin otomatik olarak tespit edilmesi ve diğer etiketlerin etkisiz hale getirilmesi,
 • Materyal etiket bilgisinin güncellenmesi,

LIBREF Güvenlik Modülü, materyallerin kütüphane dışına çıkışlarında izin durumuna göre kontrolünü, takibini ve raporlanmasını sağlar ve izinsiz çıkışları önler. Bu modül online ve offline çalışma özelliği ile operasyonun kesintisiz devam etmesine olanak verir.

 • RFID etiketi dışında bir etiket kullanmadan kontrollerin yapılması,
 • Güvenlik kapısından geçen materyal kimlik bilgisinin güvenlik ekranında görülmesi ve kayıt edilmesi,
 • Güvenlik ekranında izinli ya da  izinsiz çıkış yapan materyal bilgilerinin gösterilmesi,
 • Güvenlik kapısı geçişlerinin tarih ve saat bazında raporlanması,

LIBREF Kullanıcı İstatistik Modülü, kullanıcıların kütüphane kullanım zamanlarının tarih ve saat bazında raporlanmasını sağlar. Kütüphane girişlerine kurulan turnikeler sayesinde üye kartları ile giriş yapan kullanıcıların bilgileri kayıt altına alınır. Kioskta bulunan uygulama üzerinden, üye olmayan kullanıcılar için de bilet üretilerek kütüphane girişleri kaydedilir. Alınan bu kayıtlar ile kütüphane kullanımına yönelik detaylı raporlar ve istatistikler elde edilebilir.

 • Güvenlik kapısından çıkış yapan kullanıcı sayısının otomatik olarak merkezi uygulamaya iletilerek kayıt altına alınması,
 • Turnike geçiş sisteminin kullanıldığı kütüphanelerde, kayıt altına alınan bilgiler doğrultusunda kullanıcı tipi, kurumu ve benzeri bilgiler ile kütüphane kullanım istatistiklerinin detaylandırılması,

LIBREF Raf Yönetim Modülü, raflarda bulunan materyallerin yer numaralarına göre doğru veya yanlış yerde bulunduğu bilgisine el terminali aracılığı ile raf önünde hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar.

 • El terminali ile rafta yanlış yerde bulunan materyalin tespit edilmesi,
 • Yanlış yerde duran materyal ile ilgili bilgilerin el terminali ekranında görülebilmesi,
 • Belirli bir mesafeden ve belirli bir hızda raf okumasının sağlanması,
 • Materyal bilgilerinin raporlarının oluşturulması,

Sistem Bileşenleri

Kitap Etiketi

Yazma Eser Etiketi

CD/DVD Etiketi

Güvenlik Kapısı

Ödünç/İade Kiti

El Terminali

 

 

© 2019 ANKAREF, Tüm Hakları Saklıdır.