LIBRID - Kütüphane Yönetim Platformu

Nedir ?

  Dünyanın ilk RFID entegre kütüphane otomasyon sistemi LIBRID’i tüm otomasyon sistemlerinden ayrılan özelliği RFID teknolojisi göz önünde bulundurularak tasarlanmış olmasıdır.
  LIBRID, kütüphanelere geniş spektrumlu çoklu çözümler sağlar. RFID teknolojisini üst düzeyde kullanmasının yanı sıra, kütüphanelerin ihtiyaçlarına göre geliştirilebilen esnek bir mimari sunar. Envanter yönetimi, güvenlik, materyal bulma, raf yönetimi, ödünç/iade ve self-check işlemleri için başka ara birimler ile desteklenmesine ihtiyaç yoktur.
  LIBRID'in Teknolojik Altyapısı

  - “Platform Bağımsız” ( Windows, Unix, Linux ) 
  - MVC ( Model-View-Controller) tabanlı “Web Uygulaması” 
  - “Veritabanı bağımsız” (MSSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL) 
  - Kullanıcı dostu, basit, hızlı 
  - Kişiselleştirilebilir 
  - MARC21, Z39.50, SIP2 
  - Unicode, UTF8 
  - Barkod, RFID 
  - Elektronik veri değişimi (EDI)

   


Yeni nesil OPAC modülü kütüphane kullanıcılarının kütüphane deneyimini artırmayı ve iyileştirmeyi amaçlayan özel tasarlanmış bir modüldür. Gelişmiş arama seçeneği sayesinde aranan kitap kolayca bulunur, kitabın kütüphanede bulunup bulunmadığı kontrol edilebilir, kitap bulunamıyorsa istek yapılabilir, listeler oluşturulup favori kitaplar takip edebilir ve bu sayede gerçek bir kütüphane deneyimi online olarak her yerde yaşanabilir.

 • Uzman ya da sistem ile ilgili bilgisi olmayan kullanıcılara uygun kolay tarama seçenekleri
 • İhtiyaca özel belirlenebilen gelişmiş tarama seçenekleri
 • Akıllı arama yöntemleri ve genelden özele inmeyi sağlayan filtreleme seçenekleri
 • Materyal isteğinde bulunma seçeneği
 • Materyal isteği ile ilgili “bekleme”, “onay” ya da “red” durumlarının görülebilmesi
 • Kütüphane kaynaklarının durum ve yer bilgilerine ait görsel bilgilendirme seçenekleri
 • Araştırmacıların kaynakça ve atıf oluşturmalarına yardımcı kişisel tarama arşivleri
 • Sosyal medyaya link verebilme imkânı
 • Çoklu dil desteği
 • Materyal türlerine göre özet/geniş özet ve detay gösterimi alanlarının kütüphaneci tarafından belirlenmesi
 • Taranabilir alanların kütüphaneci tarafından belirlenmesi, düzenlenmesi
 • Filtreleme ve detaylı aramada alan seçimini yapılabilme
 • Kapak resimleri görüntüleme ve ISBN’e göre net üzerinden kapak resmi ilişkilendirme
 • İçerik zenginleştirme ürünleri ile uyumlu çalışabilme

 

LIBRID akıllı davranışlar sergileyerek kullanıcısını yönlendirir ve veriyi ‘Anglo American Cataloguing Rules’a uygun olarak işlemesini sağlar.
Veri oluşturma iş yükünü ortadan kaldırmak amacıyla, küresel bağlamda kullanılan otomasyon servislerinden bibliyografik veriyi doğru almak tüm otomasyon yazılımları için çok önemlidir. UTF8 standartlarını referans alan LIBRID bu verileri kaynağında bir bozukluk yok ise hiç bir düzenleme yapmadan katalog dağarcığına ekler. Kullanıcı bu verileri kolaylıkla revize ederek katalog veri tabanına dâhil edebilir.

 • Yerel veya uzak veri tabanlarından MARC formatında bibliyografik kayıt indirme ve düzenleme,
 • İhtiyaç doğrultusunda kütüphaneye özel tanımlı MARC başlıkları oluşturma,
 • Bibliyografik kayıt ekleme, eşleme ve materyal ekleme,
 • Bibliyografik kayıt birleştirme,
 • Toplu MARC ekleme (mrc),
 • Otorite ekleme, arama, düzenleme ve birleştirme, toplu ilişkilendirme,
 • Materyal bilgileri düzenleme,
 • Dijital kaynak yönetimi,
 • Etiket raporu alma ve tekli etiket basma,

 

 

Yönetim Modülü kütüphane yöneticilerinin modüller üzerinde değişiklik yapabildiği, parametreleri belirleyebildiği otomasyonun yönetim ekranıdır.

 • Kütüphane bütçesi doğrultusunda fonlar oluşturma ve tanımlamaları yapma,
 • Farklı kullanıcılara farklı fonksiyonlar üzerinde haklar tanıma,
 • Dil seçenekleri ve tanımlamaları kullanıcı bazlı yapabilme,
 • Tüm materyal türünde kütüphane politikası doğrultusunda MARC alanları ve alt alanları ekleme ve çıkarma,
 • Otorite MARC kayıt şablonları oluşturulabilme,
 • Şablonlardaki tekrarlanabilirlik, zorunluluk gibi durumların belirlenmesi,
 • Kütüphaneye üye olanlar için ödünç, ceza, yenileme, ödünç periyotlarına ilişkin kurallar belirleme,
 • Z39.50 kaynakları oluşturma,
 • Para birimleri tanımlama,
 • Kullanıcı türü ve kullanıcı tanımlama,
 • Kullanıcılara gitmesi gereken mail şablonlarının kütüphaneci tarafından oluşturabilmesi,
 • Kütüphane, şube oluşturabilme,
 • Materyal türleri belirleyebilme,

 

Kütüphane çalışanlarının materyal istek sürecini başından sonuna kadar düzenlemesini ve takip edebilmesini sağlayan Aksesyon Modülü, kolay kullanımı ve diğer modüllere entegrasyonu sayesinde materyal sağlama sürecinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

 • Kullanıcılardan istekler alma,
 • İstek listeleri yükleme,
 • Sipariş listeleri indirme,
 • Sipariş kaydı oluşturma,
 • Bibliyografik kayıt indirme ve yaratma,
 • Teslim alma,
 • Faturalama,
 • Sağlayıcıların bilgilerini kayıt altına alma,
 • Teslim alınan materyale demirbaş numarası verme ve materyal bilgileri ekleme 

 

Sirkülasyon Modülü entegre UHF RFID özelliği sayesinde, birden fazla materyal için hızlı operasyon imkânı sağlar. Personel ve üye bilgilerinin kayıtlı olduğu kurum bünyesindeki diğer bilgi sistemleri (personel bilgi sistemi, öğrenci bilgi sistemi vb.) ile entegrasyonu kolaylaştıran hazır veri servisleri sunar. Bu servislerin yanı sıra, bütünleşik SIP2 sunucu servisi aracılığıyla bu protokolü destekleyen tüm otomatik ödünç/iade istasyonları ile de entegre çalışabilir.

 • Ödünç verilmiş materyallerin kaydını tutma,
 • Koleksiyon, materyal türü ve okuyucu türü belirleyerek sirkülasyon kurallarını tanımlama:
  • Ödünç verme kuralı
  • Ceza hesaplama kuralı
  • Yenileme kuralı
  • Rezerve kuralı
 • Yeni okuyucu belirleme,
 • Var olan okuyucu bilgilerini düzenleme,
 • Rapor ve istatistik işlemler,

 

Personelin kullanacağı elektronik yardım menüsü dergi, gazete, yıllık, konferans, ek, indeks gibi tüm süreli yayın türleri için işlem olanağı sağlar. Temel fonksiyonların yanında; sistem, çift kayıt oluşmasını engellemek için ISSN veya diğer başlıklardan kayıt kontrol yapar ve ayrıca Marc21/edi x12/sisac desteği mevcuttur.

 • Süreli yayın bibliyografik kaydı yapabilme,
 • Süreli yayın kartı oluşturabilme,
 • Sayı listelerini görebilme ve filtreleme yapabilme,
 • Gelen sayıları teslim alma,
 • Ek sayı ekleyebilme,
 • Sürükle bırak yöntemi ile ciltlemeye gönderme,
 • Ciltten gelen süreli yayına demirbaş verebilme,

 

 Kütüphanelerde genel olarak ihtiyaç duyulan;

 • Sayım tutanağı
 • Sayım listesi
 • Taşınır sayım ve döküm cetveli
 • Kütüphane defteri
 • KBS raporu
 • Taşınır mal yönetmeliği raporları
 • Genel rapor aracılığıyla materyal türlerine göre, kütüphane şubesi, materyal durumu, demirbaş numarası yer numarası sağlama şekli kayıt numarası, ISBN, yayınlanma tarihi, yayıncı, düzenleme tarihine göre başlangıç ve bitiş tarihi girerek ya da demirbaş aralığı girerek çeşitli raporlar oluşturulabilir.
 • Oluşturulan raporlar pdf ve excel formatında görüntülenebilir ve kaydedilebilir.

 LIBRID Sistem Yönetim Araçları sayesinde; belirlenen sayıda (üst limit sınırsız kullanıcı) kütüphane kullanıcısının gün içerisinde belirlenen sürelerde (varsayılan: 24 saat) OPAC kullanmasına izin verilir.

 • Yedekleme tanımlamaları ve ayarları ile otomatik yedek alınması,
 • Dil seçenekleri ve tanımlamaları kullanıcı bazlı yapılması,
 • Görünüm ve kişiselleştirme ayarları yapılması,
 • Modül bazında, kullanıcılar tarafından kolaylıkla ve hızla öğrenime olanak sağlayan online dokümantasyon ekleme,
 • Süreç ihtiyaçlarına uygun; gerekli uyarı, hata mesajları tanımlama,
 • RFID servisleri ve kullanıcıları ile ilgili tanımlamalar ve konfigürasyonlar yapabilme,
 • Kütüphane tarafından belirlenen parametrelere göre istenildiği anda istatistiksel analizler (listeleme, tablolama, grafikleme gibi) elde etme,
 • Önceden tanımlanmış raporların yanı sıra, kütüphane tarafından belirlenen parametreleri kullanarak istenilen formatta rapor hazırlama,
 • Bibliyografik bilgi değişimini sağlamak için kullanılan Z39.50 client-server ayarları yapma,
 • Öğrenci ve personel verilerinin sisteme topluca aktarılması,
 • MARC21 formatında “holding”, otorite ve bibliyografik kayıtları almak için kaynak tanımları yapabilme,

 

 

© 2019 ANKAREF, Tüm Hakları Saklıdır.