Web Of Lib – Knowledge Discovery Service

Web Of Lib – Web Keşif Aracı

www.weboflib.com

 

 

Bilgi ve belgenin kayıt edildiği ortamın değişim ve gelişim hızına paralel olarak kütüphanelerin sahip olduğu bilgi kaynakları da hızla değişiyor ve kütüphanelerdeki yerlerini alıyor. Bilgi ve belgenin her geçen gün katlanarak artan bir hızla elektronik ortama geçtiği günümüzde, kullanıcıların elektronik kaynaklardan verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlamak için web keşif araçları kullanılıyor. Web keşif araçları, kütüphanelerin mevcut fiziki ve elektronik koleksiyonlarını ve kütüphanelerin abone olduğu elektronik kaynakları (veri tabanlarını) indekslenmiş meta datalar üzerinden tarayabilen akademik içerik tarama motorlarıdır.

 

 

 

 

 

Günümüzde kütüphaneler, ziyaretçilerinin kullanımı için kaynak çeşitliliği sağlıyor. Bu kaynaklar; basılı koleksiyonlar, elektronik veri tabanları, e-kitaplar, arşiv koleksiyonları, e-dergiler vb. gibi çeşitlilik gösteriyor. Farklı veri tabanlarında ve webde dağınık biçimde bulunan bu kaynakların taranması için birbirinden farklı ara yüze sahip, birden çok yazılım kullanılıyor.

 

 

 

 

 

Önemli bir bilgi kaynağı olan üniversite kütüphaneleri; üniversitenin amaç ve işlevlerine paralel olarak verilen öğretimi, yapılan araştırmaları, akademik çalışmaları doğrudan destekleyen, sürekli yeni bilgi kaynakları ile gelişen ve bilimin son verilerini kullanıma sunan kurumlardır. Bu kurumlar satın alma, bağış ve değişim yöntemlerinin yanı sıra, elektronik veri tabanlarının erişimine olanak tanıyan abonelik, kaynak paylaşımı ve diğer işbirliği politikaları çerçevesinde basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını temin etmekte. Bu kaynakları; kitaplar, e-kitap veri tabanları, dergiler, e-dergi veri tabanları, tezler, e-tez veri tabanları, e-istatistik veri tabanları, üniversite yayınları, üniversite personeli yayınları, nadir eserler, broşürler, referans kaynakları, e-referans kaynakları, rezerve ve e-rezerve kaynakları, görsel işitsel kaynaklar, özel koleksiyonlar vb. şeklinde sıralayabiliriz.

 

 

 

 

 

Web of Lib, kütüphanelerin hem basılı hem de elektronik bilgi kaynaklarına tek noktadan erişim kabiliyetini artıran bir 'Web Keşif Aracı'dır. İndekslenmiş içerik ve meta data üzerinden çalışan Web of Lib ile kullanıcıların tek bir ara yüz kullanarak, önceden indekslenmiş tüm kaynaklardan ve mevcut katalog kayıtlarından, veri tabanı aboneliklerinden ve webde açık kaynak arşivlerinden elektronik kaynak taraması yapmaları mümkündür. Mevcut çözümlerle kıyaslandığında; kullanılabilirlik, kaynak tarama boyutu, indeksleme derinliği, ilgililik, ilişkilendirme, meta data formatı, dil tespiti, içerik bazlı tarama gibi konularda üstün özelliklere sahip olduğu kolayca görülebilir. Kütüphane konusunda ontolojik bir yapı oluşturulur, doğal dil işleme teknikleri kullanılarak dil tespiti yapılabilir ve oluşturulan yeni meta data modeli ile farklı kaynaklardan elde edilen meta datalar tek bir format haline getirilip indekslenebilir.

 

 

 

 

Web of Lib Neden Farklıdır?

Web of Lib'i mevcut web keşif araçlarından ayıran özellikler

  • Anlamsal çıkarım için oluşturulacak kütüphane ontoloji yapısı oluşturabilme,
  • İhtiyaca yönelik özel ayarlar geliştirebilme,
  • Yayıncı ve veri tabanı bağımsız altyapıya,
  • Daha geniş ve kapsamlı indeksleme olanağı,
  • Sadece Web of Lib kullanarak farklı bilgi kaynaklarını tarama imkânı,
  • Yapılan aramalarla ilgili detaylı istatistiki veriye erişebilme,
  • Anahtar kelime yerine içerik bazlı aramaya olanağı,
  • Doğal dil tespiti yapabilme,.

 

 

 

© 2019 ANKAREF, Tüm Hakları Saklıdır.