Yeni Nesil Depolama Sistemleri

Ankaref, yeni nesil depolama sistemleri ile etkin bir lokasyon yönetimi çözümü sağlarken, önleyici koruma faaliyetlerinin tümünü kütüphane, arşiv ve müzelerin hizmetine sunar. Fiziksel mekân kullanımını daha verimli hale getiren bu çözümler koleksiyonların, eserlerin ve değerli evrakların gerekli özenle saklanabilmesini de üst düzey önlemlerle sağlar.
Yeni Nesil Depolama Sistemleri, birleşik dolap sistemleri, sensör sistemleri, hassas iklimlendirme sistemleri, yangın önleme ve söndürme sistemleri, güvenli erişim sistemlerinin ve RFID tabanlı koleksiyon sistemlerinin birbirleri ile entegre çalıştığı kapsamlı bir çözümler bütünüdür. 

Yanmaz Özellikli, Elektromekanik, Birleşik Dolap Sistemleri

   

  Kütüphane, arşiv ve müzelerde yaşanan fiziksel mekân yetersizliği eser ve koleksiyonların belirli ölçülerde saklanabilmesine bir bölümünün ise mekân kısıtı nedeni ile farklı lokasyonlara gönderilmesine ya da yeterince özenli saklanamamasına yol açar.

  Depolarda birleşik dolap sistemlerinin kullanılması sayesinde, daha fazla materyalin daha küçük alanlara yerleştirilmesi ve ayrıca istenilen anda istenilen materyale erişilmesi mümkündür.

  Birleşik dolaplar, zemine monte edilen raylar üzerinde bulunan birçok mobil raftan oluşur. Rafların istenilen bölgedeki materyalin seçimine göre uzaktan elektrik gücü ile açılması sağlanır. Elektrik kesintisi durumunda dolapların manuel olarak açılması da mümkündür.

  Birleşik dolap sistemleri, kullanılmadığı zamanlarda tamamen kapalı kalarak alan kullanımını maksimum seviyeye ulaştırır. Manuel veya elektronik yönetim ile erişilmek istenen bölümün sisteme iletilmesi sonucunda raflar sessiz ve hızlı bir şekilde açılarak bir koridor oluşturur. İşlem tamamlandıktan sonra raflar raylar üzerinde kayarak kapanır. Kapanma ve açılma işlemleri sensörler ile yönetilir.

  Özel tasarım olan birleşik dolap sistemleri, yangına dayanıklı yapıda ve iç iklimlendirmenin kontrol edilebildiği düzenekler ile üretilir. Yangın söndürme sistemi ile entegre çalışan birleşik dolap sistemleri yangın anında 10 saniye içinde kapanarak, yanmaz çelik bir küp haline gelir. Aynı zamanda depreme de dayanıklı olan birleşik dolap sistemleri kütüphane, arşiv ve müzelerdeki depolama alanlarının daha etkin kullanılarak daha fazla materyale ev sahipliği yapılmasını ve koleksiyon güvenliğinin üst seviyelere taşınmasını sağlar.

   

   

 

     
     

 

 

 

 

 

Acil Durum Uyarı ve Takip Sistemleri

   

  Kütüphane, arşiv ve müzelerde bulunan materyallerin uzun süre saklanabilmeleri için en önemli konulardan biri de ani sıcaklık ve nem değişimlerinden korunmalarının sağlanmasıdır.
  Materyallerin saklandığı ortamların, sergi alanlarının, çalışma odalarının, okuma alanlarının gerekli kriterlere göre iklimlendirilmesi için tek merkezden yönetilebilen sistemlere ihtiyaç duyulur.

  Acil durum uyarı ve takip sistemi sayesinde sıcaklık ve nem değerleri anlık olarak ölçülür ve iklimlendirme sistemleri ölçülen değerlere uygun olarak devreye girerek belirlenen nem ve sıcaklık değerlerinin değişmeden sabit tutulmasını sağlar. Klasik yöntemlerde birçok noktaya kablo bağlantısı ile farklı sensörler yerleştirilir ve bu sensörlerden toplanan verilere göre gerekli durumlarda alarmlar devreye girer. Ankaref tarafından sunulan yeni nesil sistemlerde sensörlerin anlık olarak veri iletebildiği kablosuz bir ağ oluşturularak gerçek zamanlı verilerin toplanması ve sistemlerin otomatik olarak devreye girmesi veya gerekli önlemlerin alınması sağlanabilir.


 

     

Hassas İklimlendirme Sistemleri

  Kütüphane, arşiv ve müzelerin iklimlendirilmesinde, koleksiyonun doğru nem ve sıcaklık seviyelerinde saklanabilmesi ve kullanıcıların konforuna uygun yaşam alanlarının oluşturulabilmesi önem arz eder. Bu nedenle iklimlendirmenin bilinen basit çözümlerle değil merkezi yönetime sahip ve otomatik olarak gerçek zamanlı kontrol edilebilen sistemler ile yapılması gerekir. Bu sayede materyaller daha uygun koşullarda korunurken, çalışanlar ve ziyaretçiler için de ferah ortamlar sağlanır. Sıcaklık ve nem değerlerinin anlık olarak ölçülmesine olanak tanıyan sensör sistemleri sayesinde iklimlendirme sistemleri ölçülen değerlere uygun olarak devreye girer ve belirlenen nem ve sıcaklık değerlerinin değişmeden sabit tutulmasını sağlanır.
  Birleşik dolap sistemleri içine yerleştirilen özel vantilasyon kanalları ve mikro klima sistemleri ile iç ortamın da, dış ortam iklimlendirmesinden faydalanması sağlanarak, optimum enerji ile dış ve iç ortamlar arası minimum iklimlendirme farkı yaratılır. İklimlendirme sistemlerinin planlanmasında dış mekân yalıtımından ısıtma sistemlerine kadar birçok detay incelenerek projesi hazırlanır ve projeye uygun sistem bileşenleri kurularak devreye alınır. İklimlendirme sisteminin tüm bileşenleri merkezi olarak takip edilerek yönetilebilir.

   

 

     
   

Yangın Önleme ve Söndürme Sistemleri

   

  Kütüphane, arşiv ve müzelerin yangından korunması,  hem çalışanlar açısından hem kullanıcılar açısından hem de yerine yeniden konulması mümkün olmayan materyaller açısından önem arz eder. Günümüze kadar kullanılan birçok yöntem, ya materyallere zarar vermekte ya da bu mekânları yaşanabilir alanlar olmaktan çıkartmaktaydı. Kütüphane, arşiv ve müzeleri koruma altına alırken kullanıcıların ve çalışanların zarar görmeden bu ortamlarda bulunmalarını sağlamak yangın önleme sistemlerinin temel prensibi olmalıdır. Ankaref tarafından önerilen de-oksidasyon (de-oxidation) -  oksijen giderme yöntemi ile ortamdaki oksijen, yangın oluşmasını önlemek için sürekli olarak belirli bir değerin altında tutulur. Normal atmosferde %21 oranında bulunan oksijenin %5'inin %5 azot ile değiştirilmesi sonucunda, hava hem insanların rahatlıkla nefes alıp vermelerine imkân sağlar hem de ortamda yangın oluşmasını önlenir.
  Sistem koruma modu % 15-16 oranında oksijen içerir ve acil durumlarda baskılama modu % 10-12 seviyesine düşürülür. İnsanların solunum fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için % 12-18 arası oksijen seviyesine ihtiyaçları olduğu göz önünde bulundurulduğunda sistemin yaşam alanlarında kullanabilir olduğu görülmektedir. Sistem elverişli koşullarda mevcut iklimlendirme cihazlarına veya yeni kurulacak iklimlendirme cihazlarına entegre bir şekilde kurulabilir. Sistemin ana bileşenleri kompresör, azot üretici ünitesi, azot aktarma sistemi ve merkezi kontrol ünitesidir. Tüm sistem bileşenleri merkezi olarak izlenebilir ve yönetilebilir.
  Duman ve sıcaklık sensörü ile erken algılama özelliği bulunan yangın söndürme sistemi olası bir yangın tehlikesi anında otomatik olarak devreye girerek 10 saniye içinde ortamdaki oksijen seviyesini düşürür. Ayrıca sistem; yangın söndürme işlemi sırasında içeriye herhangi bir madde püskürtülmediği için koleksiyon ve eserler söndürme işleminden zarar görmez.


 

     

Güvenli Erişim Sistemleri

   

  Depolara erişimin kontrol edilmesi koleksiyon ve eser güvenliği için bir diğer önemli husustur. Kütüphane, arşiv ve müzelerin ev sahipliği yaptığı materyallerin güvenliği, Ankaref tarafından geliştirilen Güvenli Erişim Sistemleri ile üst seviyede sağlanır. Depo alanlarına giriş çıkış; harekete duyarlı kameralar, yüz tanıma ve kartlı geçiş sistemlerinin bir ya da birkaçı ile birlikte denetlenebilir. Depo alanlarına erişim takibi, personel ve oda bazlı yetkilendirmeler ile daha etkin bir şekilde yapılabilir. Tüm giriş çıkış aktivitelerinin de kayıt altına alınabildiği sistem güvenlik zafiyetini minimum seviyeye indirir.