Bulut Bilişime Geçiş için bir Yol Harıtası Oluşturulmalı
23 Kasım 2015

Bulut Bilişime Geçiş için bir Yol Harıtası Oluşturulmalı

BT Haber’e konuşan ANKAREF Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erhan Binici, ‘Ülkemizde Kamu sektörü, bulut teknolojisinde istekli ama özellikle sunulacak hizmetin devamlılığı, maliyeti gibi etmenlerin yanında verilerin ve alt yapının güvenliği gibi konularda da oldukça temkinli bir yaklaşım sergilediğini belirtti. ‘ANKAREF olarak biz de kurulduğumuz günden bu yana gerek kamuya gerekse özel sektöre sunduğumuz çözümlerde işletme maliyetlerini düşürecek, sahip olunan insan kaynağının katma değeri yüksek alanlara yönetilmesini sağlayacak yenilikler getirmeyi hedefliyoruz’ dedi.