Teknolojide Ankaraya Üretim Fırsatı
12 Mart 2016

Teknolojide Ankaraya Üretim Fırsatı

Teknolojideki gelişmelere dikkat çeken ANKAREF Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erhan Binici, Türkiye’nin dördüncü sanayi devrimine hızla ayak uydurup oluşan yeni pazarda dünyaya açılacak markalar yaratabileceğini belirtti. ANKAREF Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erhan Binici, yeni dönemde insan gücünün ne şekilde konumlandırılacağı tartışmalarının Davos Zirvesi’nden sonra başladığını belirterek, “Endüstri 4.0 bizi, insanı devre dışı bırakan bir üretim sürecine değil, bilgi teknolojileri kabiliyetinin daha yoğun ve doğru kullanıldığı insan odaklı, katma değeri yüksek organizasyonların ve nitelikli insan gücünün artacağı yeni bir döneme taşıyor” şeklinde Star gazetesine röportaj verdi.