Aktif RFID Sistemleri, Aktif Okuyucu, Anten ve Aktif Etiket olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır. Aktif RFID Okuyucular, Aktif Etiketler için bir bağlantı noktası olarak kabul edilebilir. Okuyucular, fasılalı bir şekilde sinyal yayan türde ya da bir sinyal aldığı anda cevaben sinyal gönderen türde çalışan Aktif Etiketler ile haberleşebilirler. Aktif RFID Okuyucular, bir yayın yapıp oturum başlatarak Aktif Etiketler ile haberleşebilir ya da sadece dinleme modunda kalıp Aktif RFID Etiketlerden gelen verileri toplayabilirler.