Gelecekte IoT'nin Dönüştürücü Rolüne Bir Bakış
13 Kasım 2023

Gelecekte IoT'nin Dönüştürücü Rolüne Bir Bakış

Nesnelerin İnterneti (IoT), sadece günümüzün bir teknolojik trendi değil; dünyamızı dönüştüren dinamik bir güç ve geleceğimizi yeniden tanımlamak üzere yol alan bir teknolojidir. Bu heyecan verici yolculuğa daha fazla kendinizi kaptırdıkça, IoT'nin nasıl evrildiğini deneyimlemek ve yaşamlarımızın çeşitli yönlerinde yapacağı derin etkileri incelemek önemli, bir o kadar da ilginç hale gelmektedir. Bu blog yazısında, geleceğin perdesini aralayarak, IoT'nin sunabileceği heyecan verici fırsatları ve yenilikçi uygulamaları, ilgili istatistiksel öngörü ve verilerle destekleyerek birlikte keşfetmeye çalışacağız.

Sağlıkta IoT: Kişiselleştirilmiş Tıbbi Devrim

Market Research Future tarafından yayımlanan bir rapora göre, küresel sağlıkta IoT pazarının 2032 yılına kadar 996.25 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor. 2023 ile 2032 yılları arasındaki yıllık büyüme oranı ise %25.5 olarak öngörülüyor. Gelecekte, IoT, yada daha özelleştirilmiş kapsamıyla IoMT(Medikal Nesnelerin İnterneti) sürekli sağlık parametrelerini giyilebilir cihazlar ve akıllı implantlar aracılığıyla izlemeyi mümkün kılacak. Bu cihazlar sadece hayati verileri izlemekle kalmayacak, aynı zamanda sağlık sorunlarını tahmin ederek daha kişiselleştirilmiş ve önleyici sağlık hizmetleri sunmaya yardımcı olacak.

Akıllı Şehirler: Sürdürülebilir Kentsel Ortamlar Oluşturma

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun %80'inin kentsel alanlarda yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu kentleşme eğilimi alt yapı yatırımlarını ve akıllı şehir çözümlerini zorunlu kılıyor. MarketsandMarkets tarafından yapılan bir araştırma da, küresel akıllı şehirler pazarının 2022 yılında 511.6 milyar dolarlık bir değerden yıllık %14.9 büyüme oranı ile 2027 yılı sonunda 1024.4 milyar dolarlık bir değere yükseleceğini öngörüyor. Bu öngörü ve istatistikler, IoT'nin akıllı şehirlerdeki rolünün daha da genişleyeceğine işaret ediyor. Trafik akışını optimize edilmesinden, enerji tüketiminin azaltılmasına ve kamu hizmetlerini geliştirilmesine imkan sağlayacak IoT çözümleri gelecekte şehirlerimizde kullanılıyor olacak. Geleceğin şehirleri, IoT destekli altyapı sayesinde daha yeşil, daha güvenli ve daha verimli olacak.

Tarım 4.0: Gıda Güvenliği İçin Hassas Tarım

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), nüfus artışı ve kentleşme verilerine dayanarak küresel gıda üretiminin 2050 yılına kadar %70 artması gerektiğini tahmin ediyor. Ayrıca MarketsandMarkets tarafından yayımlanan bir rapor, hassas tarım pazarının 2023 yılında 9.7 milyar dolarlık bir değerden 2031 yılında 21.9 milyar dolarlık bir değere yükseleceğini öngörüyor. IoT’nin, gıda güvenliğini sağlamak için hassas tarımı kolaylaştırmada önemli bir rol oynayacak. Ayrıca, akıllı sensörler, insansız hava araçları ve yapay zekâ destekli sistemler gibi IoT destekli çözümlerin, çiftçilerin mahsul verimini arttırma, kaynakları koruma ve küresel gıda üretiminin zorluklarıyla başa çıkma konusunda yardımcı olacağını da söyleyebiliriz.

Bağlantılı Araçlar: Otomatik ve Daha Güvenli Ulaşım

AlliedMarketResearch’e göre, küresel otonom araç pazarının 2020 yılında 76.13 milyar dolarlık bir değerden 2030 yılında 2169.79 milyar dolarlık bir değere yükseleceği ve 2021-2030 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının %40.1 olacağı tahmin ediliyor. Günümüzde bile otonom araçların yaşantımızı dolaylı ya da doğrudan etkilediğini düşünürsek, ulaşımın geleceğinin otonom olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. IoT ve ilgili teknolojiler ile IoV(Araçların İnterneti) teknolojisi otonom araçların temelini oluşturacaktır. Gelişmiş bağlantı ve gerçek zamanlı veri, daha emniyetli ve verimli yolların ve araçların oluşturulmasına yol açarak, kazaların azalmasına ve sıkışıklıkları asgariye çekerek trafik yönetiminin daha etkin yapılmasına imkan sağlayacaktır. Bu gelişmelerin, yakıt kullanımına yapacağı olumlu etkiler ile araç bakımı ve tamirine getireceği tasarruflar göz önüne alındığında dolaylı olarak daha sürdürülebilir bir ulaşım gelecekte mümkün olacaktır.

Akıllı Evlerin Devrimi: Yapay Zeka Destekli Yaşam Alanları

Statista tarafından yayınlanan bir rapora göre, akıllı ev pazarının 2028 yılına kadar 231.6 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor ve 2022 ile 2028 yılları arasında yıllık büyüme oranının %11.43 olacağı tahmin ediliyor. Bu istatistikler yapılacak yatırımlar ile, IoT’nin , akıllı evleri yapay zeka destekli otomasyonlarla birlikte daha da ileri taşıyacağını gösteriyor. Özetle gelecekte, evler, sakinlerin tercihlerine uyum sağlayacak, ihtiyaçlarını öngörecek ve eşi benzeri olmayan bir düzeyde konfor, rahatlık ve enerji verimliliği sunacaktır.

Çevre İzleme: İklim Değişikliğini Azaltma

Statista tarafından hazırlanan bir rapora göre, dünyanın 2019 yılında 53.6 milyon metrik ton elektronik atık ürettiğini göstermekte, ve 2030 yılında bu rakamın yaklaşık %50 artışla 74.7 milyon metrik tona ulaşacağını öngörmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bildirilen verilere göre, insanların %90'ından fazlasının kirli hava soluduğu ve bu durumun yılda 7 milyon ölüme yol açtığı belirtilmektedir. IoT, gelecekte, hava ve su kalitesini, vahşi yaşam hareketini ve iklim verilerini izlemek için öncü ve daha etkin bir rol oynayacaktır. Ayrıca izlenen bu veriler, iklim değişikliğiyle mücadele noktasında kritik kararların alınmasına da katkı sağlayacaktır.

Endüstriyel IoT (IIoT): Geleceğin Fabrikaları

Statista tarafından yayımlanan bir rapor küresel IIoT pazarının 2022 yılında 544 milyar dolar olan büyüklüğünün 2030 yılında 3.3 trilyon dolara yükseleceğinin beklendiğini ortaya koyuyor. Yine IoT’nin bir alt kolu olan Endüstriyel IoT deyince aklımıza fabrikalar geliyor. Geleceğin fabrikalarının; sezgisel bakım teknolojileri, tahmine dayalı bakım, otonom robotlar ve gerçek zamanlı veri analitiği gibi IoT’nin sunacağı fırsatlar ile gelişerek farklılaşması beklentiler arasında. Özetle, IoT’nin gelişmesiyle üretim endüstrisinin daha akıllı ve verimli hale gelmesi ve büyük bir dönüşüm yaşaması gelecekte karşılaşacağımız şeylerin sadece birkaçı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Enerji Yönetimi: Sürdürülebilir ve Yeşil Çözümler

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının 2021 yılındaki %6 lık artışa göre 2022 yılında korkulanın altında %0.9 artış gösterdiğini bildiriyor. Ki bu artış hızındaki azalış yaşanan enerji krizi, sonrası doğalgazdan kömür gibi fosil yakıtlara dönüşün yaşandığı ülkelere rağmen gerçekleşmiş durumda. En azından bu istatistikler bile, IoT’nin, enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği desteklemeye devam edeceğini, enerji dağıtımını optimize eden akıllı şebekelerden yenilenebilir enerji üreten, depolayan ve yöneten IoT destekli evlere kadar uzanacağının bir göstergesi.

Eğitimde IoT: Kişiselleştirilmiş ve Sürükleyici Öğrenme

Fact&Factors tarafından yapılan bir tahmine göre e-öğrenme pazarının 2030 yılına kadar 848.12 milyar dolar değerinde olması bekleniyor. Eğitimin geleceği IoT ile şekillenerek, kişiselleştirilmiş öğrenme, etkileşimli sınıflar, sanal ve arttırılmış gerçeklik kullanılarak oluşturulan sanal öğrenme ortamları sunacak, var olanları daha iyi hale etkin getirerek IoT destekli eğitim deneyimi bizlerle buluşturacaktır.

Uzay Keşfinde IoT: Sınırların Genişletilmesi

NASA'nın Mars Keşif aracı Perseverance, IoT teknolojisi ile donatılmış olarak 2021 yılı Şubat ayında Mars'a başarılı bir iniş yaptı ve hala veri göndermeye devam ediyor. Bu durum, IoT teknolojisinin, sadece Dünya ile sınırlı kalmadığının ve kalmayacağının bir göstergesi. Gelecekte de IoT, otonom gezgin araçlar, uydu ağları ve uzay araştırmaları için temel bir rol oynayacağa benziyor.

IoT'nin geleceği sadece bir vizyonu değil, veriyle desteklenen bir gerçeklikle dolu; yenilik ve fırsatlarla dolu bir dünyayı ifade ediyor. Bu istatistik ve öngörüler, teknolojinin yaşamları iyileştirmek, kaynakları korumak ve gezegenimizi daha yaşanabilir hale getirmek için hizmet ettiği bir dünyayı ortaya çıkartıyor. IoT, gelişmeye devam ettikçe, yaşantılarımızı daha çok etkileyecek, daha bağlantılı, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılacaktır. Bu dönüşümü kucaklamak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için IoT'nin tam potansiyelini açığa çıkarmak adına önemlidir.


Kaynaklar :
I https://www.marketresearchfuture.com/reports/internet-of-things-in-healthcare-market-10671
II https://www.weforum.org/agenda/2022/04/global-urbanization-material-consumption/
III https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-cities-market-542.html
IV https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
V https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/precision-farming-market-1243.html
VI https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/autonomous-vehicle-market.html
VII https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/worldwide
VII https://www.statista.com/statistics/1067081/generation-electronic-waste-globally-forecast/
IX https://www.who.int/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
X https://www.statista.com/statistics/611004/global-industrial-internet-of-things-market-size/
XI https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022
XII https://www.globenewswire.com/en/news-release/2023/02/02/2600283/0/en/E-Learning-Market-is-Projected-to-Hit-USD-848-12-Billion-at-a-CAGR-of-17-54-by-2030-Report-by-Facts-Factors-FnF.html
XIII https://www.nasa.gov/news-release/nasas-perseverance-rover-sends-sneak-peek-of-mars-landing/