IoT ile İlgili Bilinmesi Gereken 15 Terim - 2
08 Ocak 2021

IoT ile İlgili Bilinmesi Gereken 15 Terim - 2

IoT Hakkında Öne Çıkan Kavramlar

Bağlantılı geleceğimiz olan Nesnelerin İnterneti (IoT) hakkında öğrenilecek çok şey var. Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında yer eden yüzlerce kavramdan öne çıkanları anlatmayı sürdürüyoruz. Serimizin ilk yazısını kaçırdıysanız linki burada.

İlk yazımızda Ağ Geçidi (Gateway), API (Uygulama Programlama Arayüzü), Beacon Teknolojisi, Big Data (Büyük Veri), Bulut Bilişim (Cloud Computing), Endüstriyel IoT gibi kavramlara değinmiştik. Devam niteliğindeki ikinci yazımızla Nesnelerin İnternetine dair yeni terimleri anlatmaya devam ediyoruz.

Link Bütçesi: Bir vericiden gelen, ortamdan geçen ve alıcıda sona eren tüm kazanç ve kayıpların hesabını açıklayan bir telekomünikasyon sistemi jargonudur.

Düşük Güç Geniş Alan (LPWAN): Düşük menzil ve düşük güç tüketimi sunan, öncelikli olarak M2M (Makineden Makineye) iletişimleri için kullanılan ağdır.

Düşük Güçlü Kablosuz Sensör Ağı (Wireless Sensor Network): Önemli bir güç tüketimi olmaksızın çevresel veya fiziksel koşulları ölçen dağınık, bağımsız cihazlardan oluşan bir koleksiyon.

LoRa: IoT ve M2M iletişimini kolaylaştırmak için uzun menzilli bir dijital kablosuz iletişim tekniğidir. Long Range (Uzun Mesafe) kelimelerinden türetilen LoRa, WiFi ve kablolu haberleşmeye çok daha uzun mesafede iletişim sağlar ve bunu radyo frekansları aracılığıyla gerçekleştirir.

LTE-M: Makine iletişimi için güç açısından daha verimli bir standart. LTE-M, hücresel endüstriden NB-IoT ile birlikte üç yeni standarttan biridir ve taşıyıcı ağlarda çalışan cihazların daha ucuz ve enerji açısından daha verimli olmasını sağlar.

M2M (Makineden Makineye): Kısaca M2M olarak da bilinen bu kavram, makinelerin veya diğer bağlı cihazların insan müdahalesi olmadan birbirleriyle iletişim kurması sürecidir.

Mesh teknolojisini temsilen mesh network ağı.

Mesh Network: Cihazların verilerini iletirken diğer düğümlere röle görevi gördüğü bir ağ sistemi.

Mobil IoT: IoT ağları ile arayüz oluşturan mobil cihazlarla birlikte kullanılan düşük güçlü, geniş alan cihazları.

NB-IoT: Dar Bant IoT anlamına gelir ve IoT'yi yepyeni bir cihaz serisine ve günlük ev eşyalarına genişletmenin uygun, düşük maliyetli bir yolu olarak kullanılır. Düşük güçlü, geniş alanlı bir teknolojidir ve önümüzdeki yıllarda IoT kapsamını artırmada etkili olacaktır.

NFC (Yakın Alan İletişimi): NFC, yakın konumdaki uç noktalar arasında iki yönlü iletişime izin verir. NFC’yi öne çıkaran kısa menzilli, düşük güçlü, düşük hızlı bir telsiz iletişim biçimi olmasıdır.

Hizmet Kalitesi: Bir ağın BT bağlantısını ne kadar iyi desteklediğinin bir ölçüsü. Bu, iletim gecikmeleri, bağlantıların kullanılabilirliği ve veri kaybı gibi unsurları kapsar.

RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama): RFID, nesneleri ve kişileri tanımlamak için elektromanyetik eşleme ve radyo frekansı içeren bir teknolojidir. RFID üç bileşenden oluşur; anten, alıcı-verici ve aktarıcı.

RF Geolocation: Başka bir radyo alıcı-vericisini bulmak için geçerli olan genel bir terim. GPS (Global Positioning System) buna iyi bir örnektir. Konum, birçok IoT çözümünün kritik bir parçasıdır. GPS bulunan sistemler için konum kolaydır. 

Repeater (Tekrarlayıcı): Dijital bir sinyal alarak ve bunu yeniden ileterek ağ aralığını genişletmek için kullanılan cihaz repeater olarak adlandırılır.

Sensör / Sensör Ağı: Ağ menzilindeki çeşitli konumlardan çevresel verileri izleyen ve toplayan bir aygıt veya aygıt grubu.