IoT Teknolojisinde Beklentiler ve Gerçeklikler
18 Şubat 2021

IoT Teknolojisinde Beklentiler ve Gerçeklikler

IoT’nin Gerçekçi Yetenekleri

IoT’nin hâlihazırda sahip olduğu yeteneklerin yanında sahip olduğu efsane niteliğinde tanımlamalar da mevcut. Geniş çerçevede hizmetlere kapı açan IoT’den elbette tek başına devrim yaratmasını beklemek doğru olmaz. IoT sahip olduğu gücü diğer teknolojilerle iş birliği ve entegrasyonla daha da güçlendirebilmektedir. Böylelikle büyük beklentilere doğru şekilde cevap verebilmektedir.
Tıpkı cep telefonu teknolojisinin bir başına iletişim ihtiyacını gidermesi fakat Bluetooth teknolojisinin geliştirilmesiyle kullanımda yeni bir boyut kazanması gibi IoT’de de benzer durum geçerlidir. Gelin şimdi birlikte IoT ile ilgili kafalardaki seslere karşılık gerçekliklere göz atalım.

IoT Tamamen Akıllı Telefon Aracılığıyla Işığı Açıp Kapatmakla İlgilidir

Gerçek: Bu özellik elbette mevcut ama akıllı telefon kullanarak elektrik enerjisini kontrol edebileceğiniz IoT'nin sadece küçük bir özelliğidir. Bu şekilde internet üzerinden birbirine bağlanan cihazları, akıllı bir evin parçası yapmanıza ve enerji tasarrufu için sensör tabanlı teknolojiyle cihazları yönetmenize olanak tanır.

IoT Her Şeyi Otomatikleştirir

Gerçek: Bu büyük oranda doğrudur. Ancak bu ifadenin bağlamı, yinelenen süreci ortadan kaldıran ve makineden makineye iletişimin görevi yerine getirmesini sağlayan IoT'nin temel avantajında yatmaktadır. Süreci otomatikleştirir, ancak karmaşık prosedürlerde her zaman insan müdahalesine ihtiyaç vardır çünkü makineler insan zekâsı ve duygularıyla eşleşemez.
 

Elindeki akıllı telefonla mutfaktaki elektronik eşyalara bağlanan kadın.

IoT Tamamen Elektronikle İlgilidir

Gerçek: IoT, birlikte bağlantılı bir ortam oluşturan ve iletişimi her zamankinden daha hızlı hâle getiren yazılım ve donanım kombinasyonuna ihtiyaç duyar. IoT, hareket sensörleri, gerçek zamanlı analitik, kablosuz ağlar ve gömülü cihazlardan oluşan birbirine bağlı ortam aracılığıyla hemen hemen her şeyde temel bir değişiklik yapmakla ilgilidir.
Dahası IoT cihazlarının depolamaya, hesaplama gücüne ve cihazlar arasında daha hızlı mesaj aktarımına ihtiyacı vardır. Teslimatı hızlandırmak ve operasyonel maliyeti düşürmek için IoT özellikli üretim tesisi kuran birçok şirket var. IoT, üretimin yanı sıra ulaşım, perakende, enerji yönetimi, varlık yönetimi, sağlık hizmetleri, tedarik zinciri, çiftçilik ve benzeri alanlarda kullanılmaktadır. Doğru uygulandığında IoT, müşterilerine daha iyi hizmet vermeleri için işletmeleri güçlendirir.

IoT Gizlilik ve Güvenlik Sorunlarını Tek Başına Çözer

Gerçek: Mahremiyet IoT’de oldukça önemlidir fakat internet bu konuda aynı hassasiyetleri gütmeyebilir. Ancak şu anda güvenlik, dijital dönüşümde kilit bir faktör olarak görülüyor. Geçmişte IoT cihazları birçok gizlilik ve güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalmakla birlikte farkındalık ve iyileştirme bu durumu değiştirdi. IoT cihazlarının verilerle ilgilenmesi ve gerçek zamanlı iletişimi mümkün kılmak için tüm ayrıntıları izlemesi nedeniyle Nesnelerin İnterneti ilk dönemlerinde açık vermeye müsaitti.
Yıllar geçtikçe, Nesnelerin İnterneti bu güvenlik zorluklarının üstesinden geldi. Ancak elbette yerinde durmayan teknoloji gelişiminin karşısında sistem mimarisi, ağlar ve veri yönetimi gibi olası her bakış açısını göz önünde bulundurarak güvenliği iyileştirmek, zinde kalmak mecburidir.

Yönetici fabrika içinde tabletiyle kontrol ve otomasyon gerçekleştiriyor.

IoT esas olarak akıllı ev, otomatik süreçler ve kablosuz ağlardan daha fazlasıdır. Klişe düşünceleri bir kenara bırakırsak IoT uygulamasını etkileyen ve kuruluşlarda IoT özellikli mimariyi benimsemeyi zorlaştıran diğer bazı durumları şöyle sıralayabiliriz.
•    Otomasyon tek amaç olmadığından IoT'nin bir noktada hâlâ netliğe ihtiyacı var.
•    Şirketlerin iş birliğine dayalı bir yaklaşıma ihtiyacı var.
•    Çalışanları, çalışma biçimlerini yeniden keşfedebilecek en yeni iş akışını ve teknoloji modellerini anlamaları için eğitmek gerekir.
•    Kuruluşların iş modellerinde ve stratejilerinde köklü bir değişikliğe ihtiyacı var.
•    Veri gizliliği ve koruması, IoT'nin benimsenmesinin önündeki temel engellerden biridir.
•    IoT uygulaması basit olmayan bir organizasyon ihtiva ettiği için uygulamak ve sürdürmek için yüksek bir maliyet gerektirir.
•    IoT yüksek bir gelişim ve performans potansiyeline sahiptir.
•    Belirsiz ve sürekli değişen iş akışları, IoT'nin benimsenmesinde sorunlara yol açar.