Pazarlamada IoT (Nesnelerin İnterneti) Potansiyeli
19 Ocak 2021

Pazarlamada IoT (Nesnelerin İnterneti) Potansiyeli

IoT Teknolojisinin Pazarlamaya Etkisi

“Pazarlama, ürettiğinizi elden çıkarmanın zekice yollarını bulma sanatı değildir. Gerçek müşteri değeri yaratma sanatıdır.”
Philip Kotler


Yakın gelecekte, pazarlama başarısı için önemli olacak teknolojilerden bir tanesi “Nesnelerin İnterneti”. İngilizce IoT (Internet of Things) olarak adlandırılan “Nesnelerin İnterneti”, internet üzerinden diğer cihazlara, sistemlere bağlanmak ve veri alışverişi yapmak amacıyla sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülü olan fiziksel nesnelerin ağını tanımlar.

Pazarlamada Dönüşüme Hazır Olun 

Önümüzdeki yıllarda önemli bir dönüşüm göreceğiz. IoT cihazları ve sensörleri, müşterilerle olan etkileşimde ve veri toplamada artık önemli bir faktör haline geliyor. Pazarlamacılar ve müşteriler arasında daha fazla etkileşim olacak. Potansiyel müşterileri çekmek ve mevcut müşteri sadakatini korumaya yönelik uygun bir yaklaşıma sahip olmak için pazarlamacıların harekete geçmesi gerekiyor.

Daha fazla “nesne” birbirine bağlanacağı için pazarlamacılar müşterileri ile yeni temas noktaları elde edecekler. Müşterilerin de pazarlamacılardan gelen bu mesajları alacak bir cihaza sahip olmaları çift taraflı bir etkileşim kurulmasını sağlayacak.

Fakat pazarlamacılar, müşterilerin geri bildirimlerine ve etkileşimlerine dayalı olarak harekete geçme ve tepki verme konusunda zorluk yaşayacaklar. Pazarlamacılar müşterilerle "mağazada" veya "ekranda" her ne şekilde etkileşime girecek olursa olsun, IoT (nesnelerin interneti) teknolojisine dayalı olarak müşterilerle doğru mesajlarla ve doğru zamanda etkileşime girmeye zorlanacaklar.
 

Bir iş insanı dizüstü bilgisayarından çalışıyor ve bilgisayardan çıkan çizgi ile 2021 imgelenmiş.

Yeni Pazarlama Trendi 

Pazarlamacıların, bağlantılı “nesne”lerden gelen verileri alabilecekleri ve bu big data’dan (büyük veri) yararlanabilecekleri bir pazarlama orkestrasyon platformunu işletmek için IoT stratejisini nasıl kullanacakları önemli bir trend haline geliyor. Bu yeni pazarlama trendi ile pazarlamacılar, önümüzdeki yıllarda müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve amaçlarına hizmet edecek etkin pazarlama faaliyetlerini yürütebilecekler.

Bağlantılı "nesneler" sayesinde, müşterilerin NPD'ye (New Product Development - Yeni Ürün Geliştirme) faydası olabileceği öngörülüyor. Müşterilerden gelen verilerin kullanılması, yeni süreçler ve yeni ürünleri iyileştirmek, geliştirmek şirketler için değerli. Bu durumda pazarlamacılar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürünleri sadece üretmekle kalmayıp, aynı zamanda bu müşteri ihtiyaçlarının ne olduğunu bildikleri için potansiyel müşterilere de daha kolay ulaşabilecekler.

Araştırmalara göre, dünyanın önde gelen küresel pazarlamacılarının %51'i, IoT'nin pazarlama ortamında devrim yaratmasını bekliyor. IoT, veri hacmi ve ağ trafiği üzerinde muazzam bir etkiye sahip. Tüketici bağlamında giderek daha popüler hale geliyor.

Dünya çapındaki aktif IoT cihazlarının sayısının 2025 yılına kadar tahmini 22 milyar olarak öngörülmesinin yanısıra, IoT'nin farklı sektörlerde 2025 yılına kadar tahmini 11 trilyon dolara kadar yıllık ekonomik etkisinin olması bekleniyor.

IoT, pazarlama gücünde daha iyi müşteri etkileşimi için önemli bir potansiyele sahip. IoT cihazları, müşterilerin ihtiyaçlarını doğru zamanda, doğru cihazda ve doğru mesajla yanıt vermeleri için sonsuz fırsatlar sunuyor.