Etik İlkeler

 • Doğru, dürüst ve açık değerlere sahibiz.
 • Müşteri odaklıyız. Müşteriler için değer yaratırız, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılarız.
 • Kaliteli ürün ve hizmetler sağlarız.
 • İş ahlakı ve etik değerlere bağlı kalarak rekabet ederiz.
 • Hedef odaklı olarak takım ruhu ile çalışırız.
 • Teknoloji liderliği ve yenilikçi yaklaşım ile fark yaratırız.
 • Her zaman “en iyi olmak” hedefimizdir.

ANKAREF çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:

 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek
 • Tüm ilişkilerinde iyi niyetli ve anlayışlı davranmak
 • Mesleki kabiliyetlerini ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek
 • Kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak
 • Diğer çalışanların işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamak, iş uyumunu bozmamak
 • ANKAREF hak ve çıkarlarını, imajını gözetmek konusunda üstün bir çaba ve dikkat içinde olunmasını gerektiğinin bilincinde olmak
 • ANKAREF’e ait mali ve ticari sırların ve müşterilere ait herhangi nitelikte bir bilgiyi ya da belgeyi başkaları ile paylaşmamak ve gizli bilgileri ifşa etmemek
 • İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak
 • ANKAREF çalışan haklarının ve bilgilerinin “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak
 • Çalışılan şirketler ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak